O spoločnosti

 EKOHYDROGEO spol. s r.o. je špecializovaná konzultačná, inžinierska a realizačná spoločnosť poskytujúca široké spektrum služieb v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, ochrany životného prostredia, odpadového a vodného hospodárstva. Spoločnosť vznikla v roku 2005 ako dcérska spoločnosť firmy EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., ktorá aktívne pôsobí v Českej republike od roku 1992 (bližšie informácie sú uvedené na www.ehgzitny.cz). Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť poskytované sklužby na vysokej odbornej úrovni tak, aby sme obstáli na trhu v oblastiach činnosti spoločnosti. Na riešení jednotlivých prác sa podieľajú kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vlastniaci príslušné oprávnenia či autorizácie k vykonávaným činnostiam. Spoločne disponujeme tímom 10 špecilistov a niekoľkými externými spolupracovníkmi.