EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Naša spoločnosť

Spoločnosť vznikla v roku 2005 ako dcérska spoločnosť firmy EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., ktorá aktívne pôsobí v Českej republike od roku 1992 (bližšie informácie sú uvedené na www.ehgzitny.cz).
Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť poskytované sklužby na vysokej odbornej úrovni tak, aby sme obstáli na trhu v oblastiach činnosti spoločnosti. Na riešení jednotlivých prác sa podieľajú kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vlastniaci príslušné oprávnenia či autorizácie k vykonávaným činnostiam. Spoločne disponujeme tímom 10 špecialistov a niekoľkými externými spolupracovníkmi.

"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."