EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Naša spoločnosť

EKOHYDROGEO spol. s r. o. je špecializovaná konzultačná a realizačná spoločnosť poskytujúca široké spektrum služieb v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, ekológie, ochrany životného prostredia, odpadového a vodného hospodárstva. 
Cieľom našej spoločnosti je uspokojovať aktuálne potreby svojich zákazníkov službami realizovanými na vysokej odbornej úrovni tak, aby sme obstáli na trhu v oblastiach činnosti spoločnosti. Na riešení jednotlivých prác sa podieľajú kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vlastniaci príslušné oprávnenia či autorizácie k vykonávaným činnostiam. 

"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."