EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Ekológia

"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."